SÆSON 2009-2010

 

DANSESKOLEN THISTED 

                                                    Munkevej 9c. salen ved VUC

TILBAGE TIL FORSIDEN

GENERELLE OPLYSNINGER

BØRNEDANS

JUNIORDANS

VOKSENDANS

TURNERINGSDANS

DISCO, HIP-HOP OG ROCK

BRUDEVALS OG ANDEN DANS

TILMELDING

PRISER

LOKALE

TILBAGE TIL FORSIDEN

BØRN: Moderne børnedans, rytmik og disco
1. BØRN 1. Hold, små begyndere fra 4 år .............................. tirsdag kl.: 16.50 - 17.35
2. BØRN 2. Hold, små øvede, større begyndere .................... torsdag kl.: 16.50 - 17.35
3. BØRN Øvede og rutine  ...................................................... torsdag kl.: 15.55 - 16.40
JUNIOR: Standard og latinamerikanske danse
1. JUNIOR Begyndere  ............................................................... torsdag kl.: 15.55 - 16.40
2. JUNIOR Rekruttering og talent ............................................. torsdag kl.: 17.45 - 18.30

VOKSNE:     VILD MED DANS             Alt fra vals til salsa                

1. UNGDOM / VOKSNE begyndere ............................................. tirsdag kl.: 19.35 - 20.20
2 UNGDOM / VOKSNE let øvede ............................................... tirsdag kl.: 17.45 - 18.30
3. UNGDOM / VOKSNE øvede .................................................... torsdag kl.: 19.35 - 20.20
4. UNGDOM / VOKSNE videregående I  ..................................... torsdag kl.: 18.40 - 19.25
5. UNGDOM / VOKSNE videregående II  ................................... tirsdag kl.: 18.40 - 19.25
6. UNGDOM / VOKSNE rutine  ................................................... tirsdag kl.: 20.30 - 21.15
TURNERINGSDANS: Standard
HOLD 1 konkurrence og star ................................................... torsdag kl.: 20.30 - 21.30
JAZZ - FUNK - DISCO
JUNIOR begyndere og let øvede, fra 9 år ......... tirsdag kl.: 15.50 - 16.35
BRUDEVALS
Og andre danse ................................................................................. Efter aftale
PRISER: Priser gældende for sæson 2004 - 2005:
Dans pr. elev, pr. rate ......................... Kr.: 230,-
Indtegningsgebyr ................................. Kr.:   10,-
Der betales forud pr. rate, første gang i ny måneds begyndelse
Kontingent pr. elev (7½ måned) er for nemheds skyld delt ud, således at der betales et fast beløb pr. måned i de 7 hele måneder, fratrukket de kontingentfrie uger (se under generelle oplysninger). April måned er ligeledes kontingentfri.

Rabat gives til søskende (under 15 år), samt ved deltagelse på flere hold.
Ved indbetaling senere end 8 dage efter forfaldsdag, bortfalder rabatten for den pågældende rate.        Ved kontant betaling forud for hele kursusperioden ydes 5% rabat.

 

TILMELDING: Klik her:    På telefon: 97 72 00 45  eller mail:, ...eller første undervisningsgang.  Ved forhåndsindtegning sikres deltagelse på holdet.
LOKALE: Salen ved VUC, Munkevej 9C, Thisted
GENERELLE

OPLYSNINGER:

Kursusperioden strækker sig over hele vinteren, begyndende i uge 36 til og med uge 17 -, kun afbrudt af efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie ugerne, som alle er kontingentfrie.  Elevopvisning og afdansningsbal finder sted lørdag den 24. april kl. 14.00 i Thy-Hallen.
Indmeldelsen gælder, hvis ikke andet er aftalt, for hele kursusperioden. Hvis særlige grunde gør
det nødvendigt, kan udmeldelse finde sted ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før
en ny rates begyndelse. Har gyldig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for
hele kursusperiodens honorar.
“FØRSTEGANGS ELEVER” kan betragte første rate som en
prøveperiode og kan derfor udmeldes 4. undervisningsgang uden at hæfte for yderligere honorar.

Forespørgsler vedrørende indplacering på holdene på tlf.: 97720045, eller på mail

TILBAGE TIL TOPPEN