SÆSON 2016 - 17

FUN-FIT-DANCE - - VILD MED DANS  - - -  SJOV MOTION - - FESTLIG FRITID

    DANSESKOLEN THISTED 

                                       

TILBAGE TIL FORSIDEN

BØRNEDANS VOKSENDANS TURNERINGSDANS BRUDEVALS TILMELDING PRISER LOKALE GENERELLE OPLYSNINGER.
BØRN: Moderne børnedans, rytmik og disco - standard- og latindans
BØRN begyndere fra 4 år, moderne børnedans, rytmik og MGP .................................................................... torsdag kl.: 15.40 - 16.25
BØRN let øvede  moderne børnedans, MGP, standard- og latindans .............................................................. tirsdag kl.: 17.25 - 18.10
BØRN videregående moderne børnedans, MGP, standard- og latindans ....................................................... tirsdag kl.: 16.30 - 17.15

FUN - FIT DANCE   
VOKSNE:     VILD MED DANS             Alt fra vals til salsa
UNGDOM / VOKSNE begyndere .......................................................................................................................... torsdag kl.: 17.45 - 18.30
UNGDOM / VOKSNE let øvede ............................................................................................................................ torsdag kl.: 17.45 - 18.30
UNGDOM / VOKSNE videregående I  .................................................................................................................. tirsdag kl.: 18.40 - 19.25
UNGDOM / VOKSNE videregående II .................................................................................................................. tirsdag kl.: 19.35 - 20.20
UNGDOM / VOKSNE rutine III ............................................................................................................................ torsdag kl.: 18.40 - 19.25
UNGDOM / VOKSNE rutine IV ............................................................................................................................ torsdag kl.: 19.35 - 20.20
UNGDOM / VOKSNE rutine V ............................................................................................................................. torsdag kl.: 20.30 - 21.15
UNGDOM / VOKSNE rutine VII .......................................................................................................................... tirsdag kl.: 20.30 - 21.15
TURNERINGSDANS
HOLD I debutant, rekruttering, talent og konkurence: Standard- og latin  torsdag kl.: 16.30 - 17.30
                                                                                                                   + i  Nykøbing mandag kl.: 17.00 - 18.00
BRUDEVALS
Og andre danse ........................................................................................................................................................................................... Efter aftale
KONTINGENT: For sæson 2016 - 2017:


 Dans pr. elev, 8 rater a´ ............ kr.: 245,- 

 Turneringshold  : 10 rater a kr. 295,- (danser  til og med uge 25)
Indtegningsgebyr .................................. kr.:   10,-
Der betales forud pr. rate, første gang i ny måneds begyndelse.

Rabat gives til søskende (under 15 år), samt ved deltagelse på flere hold.
Ved indbetaling senere end 8 dage efter forfaldsdag, bortfalder rabatten for den pågældende rate.

Ved kontant betaling forud for hele kursusperioden ydes 5% rabat.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
TILMELDING: På telefon: 97 72 00 45  eller mail:, ...eller første undervisningsgang. Ved forhåndsindtegning sikres deltagelse på holdet.
LOKALE:                     Salen ved THISTED FRISKOLE, Stensagervej 19, 7700 Thisted
GENERELLE OPLYSNINGER:

Kursusperioden strækker sig over hele vinteren, begyndende i uge 35 , kun afbrudt af efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie ugerne. 
Indmeldelsen gælder, hvis ikke andet er aftalt, for hele kursusperioden. Hvis særlig grund gør
det nødvendigt, kan udmeldelse finde sted ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før
en ny rates begyndelse. Har gyldig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for
hele kursusperiodens honorar.
“FØRSTEGANGS ELEVER” kan betragte første betalte rate som en prøveperiode og kan derfor udmeldes 4. undervisningsgang uden at hæfte for yderligere honorar.

Forespørgsler vedrørende indplacering på holdene på tlf.: 97720045, eller på mail:                                                   thisted@danseskolen-thy-mors.dk

                                                            MØD DANSESKOLEN PÅ FACEBOOK   Facebook Logo

      www.danseskolen-thy-mors.dk

 

TILBAGE TIL TOPPEN