DOFDOF.gif (3791 bytes)

Regler for Turneringsdans

Standard & Latin.

DOFDOF.gif (3791 bytes)

ALDERSINDDELING DANSE OG TEMPO RÆKKEINDDELING
AFVIKLING AF TURNERING DOMMERE POINTSYSTEM
REKLAME    

§ 1:

Aldersinddeling:

1. Der danses ved D.O.F. turneringer i følgende alderskategorier og med nævnte maksimumalder i Minibørn, Børn 1 + 2 samt Junior 1 + 2:

Minibørn Herren 08 år Damen 8 år
Børn 1 Herren 10 år Damen 10 år
Børn 2 Herren 12 år Damen 12 år
Junior 1 Herren 14 år Damen 14 år
Junior 2 Herren 16 år Damen 16 år
Ynglinge  Herren 16-18 år Damen 13-18 år
Voksne Herren over 18 år Damen 14- år
Senior Herren over 35 år Damen 32- år
Ungdom Herren 19-25 år  Damen 14-25 år
Ægtepar 1 Herren under 35 år Damen 20- år
Ægtepar 2 Herren over 35 år Damen over 35 år

Den 1. september er skæringsdato for aldersbestemmelsen .

2. I børne- og juniorrækkerne er ældste i parret afgørende for hvilken en alderskategori parret deltager i.
    I ægteparrækkerne er den yngste afgørende for hvilken en alderskategori parret deltager i.

3. Alderskategorier kan slås sammen, hvis antallet af par i den ene kategori er under fem.

4. Dispensation fra aldersbestemmelserne kan ikke gives.

§ 2:

DANSE OG TEMPO 
Følgende danse kan benyttes i turneringerne og danses i følgende rækkefølge og tempi:
DANSE

Taktslag
pr. minut

Metronomslag
pr. minut

Standarddanse:

   

Vals

30

90

Tango

33

66

Wienervals

60

180

Slowfox

30

120

Quickstep

50

200

Latinamerikanske danse

   

Cha Cha Cha

30

120

Samba

50

100

Rumba

27

108

Paso Double

62

124

Jive

44

176

Slow Jive

40

160

 •  
 • 1. Børn 1 og 2 har begrænsninger i alle danse.
  2. Alle Debutant, Rekrutterings (incl. Mini) og Talentrækker har begrænsninger.
  3. Junior 1 Konkurrence har begrænsninger i tango og samba, og Sport har i slowfox og samba.
  4. Junior 2 Konkurrence har begrænsninger i slowfox.
 • § 3:

  RÆKKEINDDELING
  DOF arrangerer turneringer for de i §6 nævnte aldersinddelinger som følger (se skema):
   

  Rekruttering-
  Række

  Talent-
  række

  Konkurrence-
  række

  Sports-
  række

  Mini Børn

         

  Børn 1

    Pointsystem Pointsystem  

  Børn 2

    Pointsystem Pointsystem  

  Junior 1

    Pointsystem Pointsystem  

  Junior 2

    Pointsystem Pointsystem  

  Ynglinge

    Pointsystem Pointsystem  

  Voksne

    Pointsystem Pointsystem  

  Senior

         

  Ungdom

         

  Ægtepar 1

         

  Ægtepar 2

         
      For overgang til ægteparrækken og ungdomsrækken fra andre rækker gives 1 års karantæne fra sidste officielle turneringsdag, hvor danseren har deltaget.
  Seniorpar kan danse uden statustab i Voksen latin rækken. De kan også deltage i voksen standard, men må så blive der resten af sæsonen.

  § 4:

  AFVIKLING AF TURNERING
  Der skal være minimum 25 m2 pr. par og dansegulvet skal være rektangulært.

  I indledende runde inddeles i M-,A-,B-,C-rækker….o.s.v. med ca. 11-14 par i hver række.

 •  
 • I kategorier/rækker med 14 par eller færre, laves (for at alle kan komme til at danse mindst 2 runder) opsamling, d.v.s. ca. 30% udtages direkte til finale, og resten danser mellemrunde om de resterende finalepladser.
 •  
 • I kategorier/rækker med max 7 par kan turneringslederen bestemme ( for at alle kan komme til at danse mindst 2 runder), at der laves enten dobbeltfinale eller en første runde med karakterbedømmelse med en efterfølgende finale.
 • Puljevarigheden skal være mellem 60 og 120 sekunder,

  Antallet af par i en finale skal være 6, dog højest 50% af antal par i en alderskategori.
      Såfremt 6 par ikke umiddelbart kan udskilles, bestemmer turneringslederen om finalen skal bestå af 5 eller 7 par, eller om omdans skal finde sted.

  § 6 :

  DOMMERE
  Ved alle turneringer benyttes mindst 3 dommere.
  Ved alle turneringer indgår "Overdommer funktionen" jf. § 7.
  Ved alle turneringer fungerer en tøjekspert, som er underlagt turneringslederen.
  Enhver dommer skal afstå fra at dømme en alderskategori, hvor der deltager familiemedlemmer i nedadgående linie, brødre, søstre, nærmeste kusiner, nærmeste fætre eller andre på samme bopæl boende personer. Overdommeren vil i stedet indtræde eller finde passende afløsning
   

  § 7 :

  1. Ved D.O.F’s officielle turneringer må D.O.F.-dommere kun benyttes, såfremt de har D.O.F.’s dommerlicens.

  2. Ved alle turneringer indgår overdommerfunktionen efter følgende kriterier:

  1.  
   1. Med over 100 anmeldte par medvirker 1 ikke dømmende overdommer.
   2. Med 200 anmeldte par og derover medvirker 2 ikke dømmende overdommere.

  3. Overdommeren kontrollerer om begrænsningsmaterialet overholdes jf. D.O.F’s figurreglement.

  4. Overdommeren fører tilsyn med om parrene udviser høvisk og korrekt optræden.

  1. Ved bedømmelse skal dommerne i alle indledende runder efter turneringslederens valg benytte enten 1-2 ,1-3 eller 1-5, med 1 som bedste karakter eller X-System. I alle finaler skal samtlige par placeres, og her SKAL udregnes efter THE SKATING SYSTEM by ARTHUR DAWSON.

  § 8 :

  POINTSYSTEMET
  1. I Rekrutteringsrækken og Talentrækken bruges DOF’s Pointsystem:
  A) Vinderen i Rekrutteringsrækken og Talentrækken får 6 point. 2-6 pladsen får nedadgående 5 til 1 point.
  B) Point bibeholdes, når der skiftes alderskategori, men ved partnerskift fortabes point, men ikke status.
  C) Sportsudvalget kan vedtage, at der på en given turneringsdag helt undlades eller gives et mindre antal point. Dette bør på stævne dagen oplyses på forhånd af speakeren.
  D) Ved nysammensætning af par placeres parret i højeste gruppe. Hvis der er tale om et gruppespring på 2, placeres parret i midtergruppen.
  E) Parret rykkes til næste kategori, når det opnår eller passerer 10 point. (Se pilene i skemaet).
  F) Oprykning fra Konkurrence til Sport er frivilligt, ligesom frivillig oprykning altid kan finde sted, hvis et par ønsker dette.
  2. Der kan arrangeres åbne turneringer (private) uden pointgivning.
  1. I IKKE-mesterskaber kan arrangøren vælge at slå Sports og Konkurrencerækken sammen uden tab af parrenes status.
  2. Det kan tillades 2 piger at danse sammen i alle rækker (alderskategorier) , men samme pige skal inden for samme turneringsår i samme dansekategori (standard/latin) danse som herre.
  3. Deltager nummeret skal afhentes senest en ½ time før annonceret starttidspunkt og bæres på herrens ryg.

  § 9:

  REKLAMER
  1. Reklame/logo for et produkt må kun finde sted på Herrens venstre brystside og kun have en størrelse på max 40 cm2, dog max en bredde på 10 cm.
  2. På dansegulvet må ikke forekomme danseskolereklamering under konkurrencen.
  3. Uden for dansegulvet er der fri reklamering, dog må ingen påklædning i dansesalen omhandle politisk propaganda eller virke stødende.
  September 2001.
  OP
  OP
  OP
  OP
  OP
  OP
  OP
  OP

  *