FUN-FIT DANCE   -    VILD MED DANS  - - -  SJOV MOTION - - FESTLIG FRITID

MØD DANSESKOLEN PÅ FACEBOOK   Facebook Logo

BØRNEDANS TURNERINGSDANS VOKSENDANS BRUDEVALS 

 TILMELDING  

PRISER LOKALE GENERELLE OPLYSNINGER
DANS FOR BØRN: Moderne børnedans, rytmik og disco - standard- og latindans
BØRN små begyndere fra 4 år, moderne børnedans, rytmik og MGP ..................................................................................... mandag kl.: 16.00 - 16.45
støre let øvede, standard - latin og MGP dans onsdag kl.: 16.50 - 17.35
TURNERINGSDANS

 TURNERINGSHOLD

     debutant - rekruttering - talent konkurence: Standard og latin + torsdag i Thisted kl. 16.30 - 17.30 ..

mandag

kl.:

17.00 - 18.00

     Fun-Fit Dance 
UNGDOM-VOKSNE:  "VILD MED DANS"   - Alt fra vals til salsa - "let brugbar dans"                                                                                                        
 UNGDOM-VOKSNE begyndere ............................................................................................................................................ mandag kl.: 20.30 - 21.15
UNGDOM-VOKSNE  let øvede ............................................................................................................................................. onsdag kl.: 17.45 - 18.30
UNGDOM-VOKSNE øvede ................................................................................................................................................... onsdag kl.: 18.40 - 19.25
UNGDOM-VOKSNE videregående II................................................................................................................................... onsdag kl.: 19.35 - 20.20
UNGDOM-VOKSNE rutine II ............................................................................................................................................... onsdag kl.: 20.30 - 21.15
UNGDOM-VOKSNE rutine IV .............................................................................................................................................. mandag kl.: 19.35 - 20.20
UNGDOM-VOKSNE rutine VI ............................................................................................................................................... mandag  kl.: 18.40 - 19.25
BRUDEVALS
Brudevals og andre danse  ...................................................................................... Efter aftale                                               

 

KONTINGENT: For sæson 2016 - 2017:                                                                                                                                               

 Dans pr. elev, 8 rater a´ ............ kr.245,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Turneringshold  : 10 rater a kr. 295,- (danser  til og med uge 25)
Indtegningsgebyr .................................. kr.:   10,-
Der betales forud pr. rate, første gang i ny måneds begyndelse.

Rabat gives til søskende (under 15 år), samt ved deltagelse på flere hold.                                                                                    
Ved indbetaling senere end 8 dage efter forfaldsdag, bortfalder rabatten for den pågældende rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ved betaling forud for hele kursusperioden ydes 5% rabat.

 

TILMELDING:      e-mail:, ...eller telefon: 97 72 00 45, eller første undervisningsgang.

 Ved forhåndsindtegning sikres plads på holdet                                                                                                                                                                                              

LOKALE:                                                                                                                                                                                                                                                   

 Bankohallen, Ringvejen 55, Nykøbing Mors

GENERELLE OPLYSNINGER:                                                                                                                                                                                                     

 Kursusperioden strækker sig over hele vinteren, begyndende i uge 34, kun afbrudt af efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie, som alle er kontingentfrie.   Indmeldelsen gælder, hvis ikke andet er aftalt, for hele kursusperioden.  Hvis særlige grunde gør det nødvendigt, kan udmeldelse finde sted ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før en ny rates begyndelse. Har gyldig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for hele kursusperiodens honorar.

“FØRSTEGANGS ELEVER” kan betragte første betalte rate som en  prøveperiode og kan derfor udmeldes 4. undervisningsgang uden at hæfte for yderligere honorar.

 
Forespørgsler på tlf: 97720045 eller mail: nykobing@danseskolen-thy-mors.dk

 MØD DANSESKOLEN PÅ FACEBOOK   Facebook Logo

www.danseskolen-thy-mors.dk