NYKØBING

VILD MED DANS  - - -  SJOV MOTION - - FESTLIG FRITID

I BANKOHALLEN, RINGVEJEN 55, NYKØBING MORS

TILBAGE TIL FORSIDEN

GENERELLE OPLYSNINGER

BØRNEDANS

JUNIORDANS

 

VOKSNEDANS

DISCO OG ROCK

TURNERINGSDANS

BRUDEVALS OG ANDEN DANS

TILMELDING

PRISER

LOKALE

 

TILBAGE TIL TOPPEN

TILBAGE TIL FORSIDEN

DANS FOR BØRN: Moderne børnedans, rytmik og disco
1. HOLD små begyndere, fra 4 år ...................................... onsdag kl.: 16.50 - 17.35
2. HOLD små øvede, større begyndere ............................. mandag kl.: 17,45 - 18.30
3. HOLD store øvede ... (standard - latin) ......................... onsdag kl.: 15.55 - 16.40
DANS FOR JUNIORES: Moderne standard- og latindans

 JUNIORES                   

begyndere  .......................................................... onsdag kl.: 15.55 - 15.40
      JAZZ - FUNK - DISCO:
1. HOLD begyndere (min 9 år) ............................................ mandag kl.:  16.45 - 17.30
2. HOLD øvede ..................................................................... mandag kl.:  15.50 - 16.35
UNGDOM-VOKSNE:  "VILD MED DANS"   - Alt fra vals til salsa
1. UNGDOM-VOKSNE begyndere .............................................................. onsdag kl.: 19.35 - 20.20
2. UNGDOM-VOKSNE let øvede ................................................................ onsdag kl.: 17.45 - 18.30
3. UNGDOM-VOKSNE øvede ...................................................................... mandag kl.: 19.35 - 20.20
4. UNGDOM-VOKSNE videregående I ....................................................... onsdag kl.: 18.40 - 19.25
5. UNGDOM-VOKSNE videregående II ...................................................... mandag kl.: 18.40 - 19.25
6. UNGDOM-VOKSNE rutine I .................................................................... onsdag  kl.: 20.30 - 21.15
7. UNGDOM-VOKSNE rutine II .................................................................. mandag kl.: 20.30 - 21.15
BRUDEVALS
Brudevals og andre danse  .................................................................................................... Efter aftale
PRISER: Priser gældende for sæson 2009 - 2010
TILBAGE TIL TOPPEN Dans pr. elev, pr. rate ......................... Kr.: 230,-
Indtegningsgebyr ................................. Kr.:   10,-
Der betales forud pr. rate, første gang i ny måneds begyndelse
Kontingent pr. elev(7½ måned) er for nemheds skyld delt ud, således at der betales et fast beløb pr. måned i de 7 hele måneder, fratrukket de kontingentfrie uger (se under generelle oplysninger). April måned er ligeledes kontingentfri.

Rabat gives til søskende (under 15 år), samt ved deltagelse på flere hold.
Ved indbetaling senere end 8 dage efter forfaldsdag, bortfalder rabatten for den pågældende rate.        Ved kontant betaling forud for hele kursusperioden ydes 5% rabat.

TILMELDING: På internet klik her    eller e-mail:, ...eller telefon: 97 72 00 45, eller første undervisningsgang. Ved forhåndsindtegning sikres plads på holdet.
LOKALE: Bankohallen, Ringvejen 55, Nykøbing Mors
GENERELLE

OPLYSNINGER:


TILBAGE TIL TOPPEN

 
Kursusperioden strækker sig over hele vinteren, begyndende i uge 35 til og med uge 16, kun afbrudt af efterårs-, jule-, vinter-, og påskeferie, som alle er kontingentfrie. Elevopvisning og afdansningsbal finder sted den 24. april kl.14.00 i Thy-Hallen. 
Indmeldelsen gælder, hvis ikke andet er aftalt, for hele kursusperioden. Hvis særlige grunde gør
det nødvendigt, kan udmeldelse finde sted ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før
en ny rates begyndelse. Har gyldig udmeldelse ikke fundet sted, hæfter eleven for
hele kursusperiodens honorar. “FØRSTEGANGS ELEVER” kan betragte første rate som en
prøveperiode og kan derfor udmeldes 4. undervisningsgang uden at hæfte for yderligere honorar.
 
Forespørgsler på tlf: 97720045 eller mail: nyk@danseskolen-thy-mors.dk